Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Αυτοματισμός και εργασία: η γνώμη της ITF


Αυτοματισμός και εργασία: η γνώμη της ITF

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργατών στις Μεταφορές (ITF) σε συνεργασία με το World Maritime University (WMU) δημοσίευσαν μία μελέτη με τίτλο «Transport 2040: Automation, Technology, Employment – The Future of Work», σύμφωνα με την οποία παρουσιάζεται με ποιον τρόπο ο αυτοματισμός και οι προηγμένες τεχνολογίες θα επηρεάσουν στο μέλλον την εργασία στον τομέα των μεταφορών (θαλάσσιων, εναέριων, σιδηροδρομικών, οδικών).

Αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται ότι η είσοδος στην αγορά αυτοματοποιημένων πλοίων θα μειώσει σημαντικά την ζήτηση για την απασχόληση εργατικού δυναμικού, κυρίως κατώτερου πληρώματος, στα πλοία κατά 22% μέχρι το 2040.

Συνέχεια: www.naftikachronika.gr


Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.