Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες από το παρελθόν.


by e-mail: vitsas@

1. πυρκαγία
2. Αγ. Σοφίας βίλλα Αλλατίνη
3. Θεσσαλονίκη, πριν την πυρκαγιά
4. Θεσσαλονίκη
5. Καμάρα

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.