Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016

«Αναστροφή» από τη Google στην ανάπτυξη αυτοκινήτου χωρίς οδηγό

Σύνδεση στην Πηγή...

 

Βίους αντίθετους από την μεγάλη ανταγωνίστριά της, Apple, φαίνεται ότι αποφάσισε να ακολουθήσει η Google, στο θέμα της ανάπτυξης του δικού της αυτόνομου αυτοκινήτου, το οποίο προέβλεπε την παντελή απουσία τιμονιού και πεντάλ.

 

Συνέχεια εδώ…

 

Windows 10

 

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.