Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Η Logicom επίσημα Cloud Solution Provider της Microsoft

Το άρθρο στην πηγή του

 

Η Logicom έχει διοριστεί από την Microsoft να παρέχει λύσεις Cloud μέσω του προγράμματος Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) με έμφαση στις αγορές της Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

Ο σκοπός του προγράμματος CSP είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες και η διεύρυνση των πωλήσεων υπηρεσιών cloud μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας των συνεργατών της Microsoft να παρέχουν, να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται τις λύσεις και τα προϊόντα Microsoft Cloud, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Office 365, Azure, Microsoft CRM Online και Windows Intune αλλά και πολλές άλλες λύσεις.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.