Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

Τατουάζ: Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται

Διαβάζουμε στην πηγή του άρθρου

 

Η πρόοδος στο τομέα της δερματοστιξίας έχει καταστήσει τη διαδικασία πιο ασφαλή από ποτέ.

Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι κίνδυνοι, οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι οι αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης της χρωστικής ή η δημιουργία κοκκιωμάτων, στην προσπάθεια του οργανισμού να απομακρύνει τις χρωστικές.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.