Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Πρωτοποριακό εργαλείο μειώνει την ανάγκη εγχείρησης ανοιχτής καρδιάς

Όλο το άρθρο στην πηγή

 

Πάνω σε μια πρωτοποριακή συσκευή η οποία επιτρέπει την επισκευή της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς, χωρίς να απαιτείται εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, εργάζονται ερευνητές του University of Maryland School of Medicine.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.