Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Μάθε πόσο καταναλώνει το όχημά σου

Όλο το άρθρο στην πηγή

 

Καταγράψτε ή αναζητείστε την κατανάλωση του ΙΧ ή της μοτοσυκλέτας σας.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.fuelly.com μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό ώστε να αποθηκεύετε τα χιλιόμετρα που διανύσατε, τα λίτρα καυσίμου που συμπληρώσατε στο τελευταίο γέμισμα και να παρακολουθείτε εύκολα την κατανάλωση του οχήματός σας.

 

Συνέχεια εδώ

 

 

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.