Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Επανέρχεται η ΑΠΟΣΥΡΣΗ !

Επανέρχεται η ΑΠΟΣΥΡΣΗ !
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ανάσα για την αγορά το νέο νομοσχέδιο
Αναστροφή του αρνητικού κλίματος στην αγορά αυτοκινήτου αναμένεται να φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή και θα ψηφισθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να κυμανθούν οι τιμές καθώς εκτός από τη μείωση των τελών ταξινόμησης, σε συνδυασμό όμως με απόσυρση, προβλέπεται και ευνοϊκότερο καθεστώς για τον φόρο πολυτελείας.


Από 300 € έως 2.800 € φθηνότερα τα αυτοκίνητα (χωρίς να υπολογίζεται το όφελος από τον φόρο πολυτελείας)
Το μέτρο της απόσυρσης θα ισχύσει για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας με άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1998 και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 31.12.2011, ουσιαστικά δηλαδή για ένα χρόνο. Όσοι αποσύρουν το παλαιό τους όχημα μέσα σε αυτό το διάστημα και προβούν σε αγορά καινούργιου θα επωφεληθούν από σημαντικές μειώσεις στο τέλος ταξινόμησης που προκύπτουν από το νέο νομοσχέδιο.

Αναλυτικά
1)Αυτοκίνητα μέχρι και 900 κ.εκ. απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης εάν η φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.
2) Αυτοκίνητα 901 μέχρι και 1400 κ.εκ. απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης εάν η φορολογητέα αξία δεν υπερβαίνει τα 8.000 ευρώ.
3) Αυτοκίνητα από 1401 μέχρι και 1600 κ.εκ. εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
4)Αυτοκίνητα από 1601 μέχρι και 2000 κ. εκ. απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που η φορολογητέα αξία είναι μεγαλύτερη των προαναφερομένων ποσών θα εισπράττεται για το επιπλέον ποσό ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης.

Σημειώνουμε ότι η φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνει φόρους (τέλος ταξινόμησης και Φ.Π.Α) και είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τελική λιανική τιμή του αυτοκινήτου. Για τα οχήματα που θα αποσυρθούν θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.


Ακολουθούν οι ισχύοντες συντελεστές των τελών ταξινόμησης και το μέγιστο όφελος που προκύπτει από την αγορά καινούριου αυτοκινήτου ανά κατηγορία:
Έως 900 κ.εκ. 5% όφελος 300€
από 901 - 1.400 κ.εκ. 12% όφελος 960€
από 1.401 - 1.600 κ.εκ. 20% όφελος 1.430€
από 1.601 – 1.800 κ.εκ. 30% όφελος 2.100€
από 1.801 – 2.000 κ.εκ. 40% όφελος 2.800€

Το όφελος αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε ορισμένα μοντέλα καθώς ευνοϊκότερη γίνεται πλέον και η μεταχείριση των αυτοκινήτων όσον αφορά το φόρο πολυτελείας καθώς θα ισχύει μόνο για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από 20.000 ενώ αναπροσαρμόζονται και οι συντελεστές για τις υπόλοιπες κλίμακες.

Συγκεκριμένα για φορολογητέα αξία:

1) από 20.000 - 22.000€ 10%
2) από 22.000 - 28.000€ 30%
3) και πάνω από 28.000€ 40%

Οι αντίστοιχοι προηγούμενοι συντελεστές:
1)15.000-20.000 ευρώ 10%
2)20.000-28.000€ 30%
3)άνω των 28.000€ 40%

Ανάλογες είναι και οι αλλαγές όσον αφορά το φόρο πολυτελείας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Οι νέοι συντελεστές πάντα με βάση την φορολογητέα αξία διαμορφώνονται ως εξής:

1) από 16.000€ μέχρι και 17.000€ 10%
2) από 17.000€ μέχρι και 19.000 € 30%
3) άνω των 19.000€ 40%

Οι αντίστοιχοι προηγούμενοι συντελεστές:
1) από 11.000-14.000€ 10%
2) από 14.000- 19.000€ 30%
3) άνω των 19.000 € 40%

Τέλος ευνοϊκή είναι και η ρύθμιση για τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU4 καθώς όσα βρίσκονται στο τελωνείο μέχρι την 8 Δεκεμβρίου 2010 παραμένουν στο ίδιο καθεστώς όσον αφορά τα τέλη ταξινόμησης με την προϋπόθεση να εκτελωνισθούν έως την 30/6/2011.

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.