Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Fwd: Προσφορά Απριλίου 2010
Από: Mediterranean Palace Hotel - Sales Dept. info@mediterranean-palace.gr>
Ημερομηνία: 07 Απριλίου 2010 5:44 μ.μ.
Θέμα: Προσφορά Απριλίου 2010
Προς: www.hellas365.gr

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.