Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ Κατασκευαστική

ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ
Κατασκευαστική

Καλαποθάκη 9 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310251740
=-=-=
Καλλιθέα Χαλκιδικής
Τηλ.:  2374023156

Έργα Ζωής
www.karamichail.gr

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.