Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Άντα Μιχαηλίδου


Άντα Μιχαηλίδου
Καθηγήτρια Αγγλικών
Απόφοιτος Α.Π.Θ.

τηλ. 23920 621113
κιν. 6978 165741

Delivery

Delivery
Φαγητό στο Σπίτι

Με την Παρέα.